W dniu 1 lutego 2010 odbyło się spotkanie członków i sympatyków PSD Koła Nowogard

W spotkaniu uczestniczyli między innymi:

  1. Pani Dyrektor  NZOZ „SANUS” s.c. w Nowogardzie Anna Fedorczuk-Smolira
  2. Pani Małgorzata Kędziora, która rezentowała Aptekę MEDIQ w Nowogardzie – Aptekę Przyjazną Cukrzykom.
  3. Radni Gminy Nowogard w osobach Pan Tomasz Szafran oraz Pan Bogumił Gała.

Pani Dyrektor  NZOZ „SANUS” s.c. w Nowogardzie Anna Fedorczuk-Smolira potwierdziła gotowość bliskiej współpracy z PSD Kołem Nowogard w kierunku pomocy chorym z cukrzycą.
Członkowie naszego Koła mogą w NZOZ „SANUS” s.c.  skorzystać  ze specjalistycznych porad lekarzy:

Laryngologa.

Neurologa.

Okulisty.

Wizyty u w/w lekarzy od będą się poza obowiązująca kolejnością. Rejestracja odbywać sie będzie w przychodni NZOZ „SANUS” przy ul. Kościuszki. Osoby zainteresowane szczegółowe informacje mogą  uzyskać w siedzibie koła oraz w rejestracji u Pani Mirosławy Tadeja i Pani Krystyny Piaseckiej.
Pani Anna Fedorczuk-Smolira będzie również czynnie uczestniczyła w prowadzeniu Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie.

Pani Małgorzata Kędziora jest kierownikiem w Aptece MEDIQ w Nowogardzie przy ul. Kościuszki. Apteka MEDIQ Polska Sp. z o.o. należy do sieci aptek przyjaznych cukrzykom. Pani Małgorzata Kędziora zadeklarowała wolę współpracy z PSD Koło Nowogard, polegać ma ona miedzy innymi na pomocy ze strony apteki w dostarczaniu materiałów edukacyjnych o cukrzycy, pomocy w organizowaniu edukacji  skierowanej do chorych z cukrzycą oraz czynne wspieranie działań PSD Koła Nowogard.

Pan Tomasz Szafran oraz Pan Bogumił Gała Radni Gminy Nowogard Wyrazili wolę bliższego poznania spaw jakimi zajmuję się PSD Koło Nowogard. Jesteśmy im wdzięczni za okazane zainteresowanie się specyficznymi problemami dotyczącymi ludzi chorych z cukrzycą oraz za zrozumienie i złożone deklaracje pomocy.

W trakcie spotnienia obecni goście mieli okazję zapoznać się z całokształtem naszej działalności statutowej ponieważ  na spotkaniu było złożone sprawozdanie z działalności koła za 2010 rok oraz przeprowadzona została dyskusja nad założeniami planu działania Koła Nowogard na 2011rok.
Omówione zostały również nasze działanie zmierzające do utworzenia Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zostało zaproszone do współpracy przez Federację Porozumienie Zielonogórskie w zakresie upowszechnienia sposobu edukacji sprawdzonej poprzez kilkuletnią praktykę, realizowaną w Środzie Wielkopolskiej i okolicach pod kierownictwem jej twórcy, lekarza – diabetologa Andrzeja Paciorkowskiego oraz nadzorem fachowym kierownika Katedry i Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu prof. dr hab. med. Bogny Wierusz – Wysockiej.
Jeżeli nie wystąpią niezależne od nas okoliczności to w październiku tego roku ruszy pierwsza edycja Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie.
Przeprowadzona została dyskusja nad założeniami planu działania Koła Nowogard na 2011rok.

                                                                                                         Eugeniusz Tworek