Spotkanie Członków i Sympatyków PSD Koła Nowogard

Dnia  9 maja 2011 w spotkaniu diabetyków z Koła Nowogardu uczestniczyła  Neurolog Pani dr Marzena Kargul. Pani dr omówiła jakie konsekwencje w układzie neurologicznym chorego z cukrzycą mogą spowodować niewłaściwe poziomy glikemii. Po wykładzie odniosła się do zagadnień zgłaszanych poprzez uczestników spotkania.
W imieniu własnym jak również  wszystkich diabetyków zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu  Diabetyków Koło Nowogard składam Serdeczne podziękowanie Pani dr Marzenie Kargul za udzieloną bezinteresowną pomoc w edukacji chorych na cukrzycę, jaką okazała diabetykom z Koła Nowogard na spotkaniu w dniu 09-05-2011r.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard