Błotno – Kontrolne badanie poziomu glikemii

W dniu 04 czerwca 2011 r. w Błotnie na zaproszenie Pani Ireny Czyżak Prezes  Stowarzyszenia Przyjaciół Błotna „Antonówka” Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Prowadzona była również profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii, osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy.  

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 39 osób.
W tej grupie  badania nie wykazały osób z nieprawidłowa glikemią.

Z możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego skorzystało 48 osób.
W tej grupie  badania wykazały:  
1 osobę z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 180 mm Hg. 

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 29 osób.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
4 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl  

Z możliwości pomiaru poziomu Trójglicerydów skorzystały 23 osoby.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 220mg/dl

W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard, składam serdeczne podziękowania Pani Irenie Czyżak  Prezes  Stowarzyszenia Przyjaciół Błotna „Antonówka” za bardzo dobre przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii.

                                                                                                    Eugeniusz Tworek
                                                                                                         Prezes PSD                                                                                                       Koła Nowogard