2011-12-04 Maszkowo

Cukrzyca – myślisz sobie, przecież  mnie to nie dotyczy. Czy aby na pewno?

W Maszkowie dnia 04 grudnia 2011  w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili spotkanie edukacyjne obejmujące zagadnienia związane z Cukrzycą. W trakcie spotkania były przeprowadzone pomiary glikemii.

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 20 osób.
W tej grupie  badania  wykazały:

1 osobę z poziomem glikemii 306 mg/dl

1 osobę z poziomem glikemii 195 mg/dl
1 osobę z poziomem glikemii 54 mg/dl
Osoby z nieprawidłowymi poziomami glikemii zostały poproszone o skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym, oraz otrzymały glukometry do pomiaru cukru we krwi.

Zainteresowani uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne z zagadnień dotyczących cukrzycy.
W imieniu własnym oraz Zarządu PSD Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania Sołtysowi Maszkowa Panu Krzysztofowi Bernach, oraz całej Radzie Sołeckiej i wszystkim którzy czynnie włączyli się  w przygotowanie  spotkania. Uczestnikom spotkania za liczne przybycie.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard