2011-11-26 Nowogardzka Szkoła Cukrzycy

Rozpoczęła zajęcia

W Nowogardzie dnia 26 listopada 2011 r. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp ul. Wojska Polskiego 3 ul. Wojska Polskiego 3  o godz. 11:00 nastąpiło uroczyste otwarcie „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy” W śród uczestników gościliśmy między innymi:

  1. Założyciela i Krajowego Konsultanta Szkół Cukrzycy diabetologa dr Pan Andrzeja Paciorkowskiego.
  2. Burmistrza Nowogardu Pan Roberta Czaplę
  3. Dyrektora CEiP,,Profit” SzF TPP Pan Jerzego Jabłońskiego
  4. Przedstawiciela  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie Panią Czesławę Lasotę
  5. Kierownika Apteki Mediq – Niebieska 2 Panią mgr Małgorzatę Kędziora
  6. Prezesa Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie Panią Lidię Bogus

Lekarzem prowadzącym Nowogardzką Szkołę Cukrzycy jest dr Pani Marzena Kargul.

Pomysłodawca i Koordynator Programu „Szkoła Cukrzycy” Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” Pan dr Andrzej Paciorkowski omówił idę i cele jakie ma spełnić program realizowany od dwóch lat w skali kraju. Program powstał w wyniku zawiązanej współpracy pomiędzy Federacją „Porozumienie Zielonogórskie” a Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Zawarta umowa określa zasady współdziałania stron w celu promocji wśród pacjentów i lekarzy kampanii na rzecz zapobiegania cukrzycy i propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby prowadzonej pod nazwą „Szkoła Cukrzycy” W obecnym roku partnerami programu są również Abbott Diabetes Care oraz Optium Xido. Pan dr Andrzej Paciorkowski  zapoznał również uczestników z dotychczasową historią i zasięgiem programu. W województwie Zachodniopomorskim do dnia dzisiejszego jest to dopiero druga „Szkoła Cukrzycy” .
Uczestniczący w inauguracji Burmistrz Nowogardu Pan Robert Czapla dokonał symbolicznego otwarcia Szkoły, deklarując pomoc władz samorządowych.
Inauguracyjny wykład Cukrzyca- co to za choroba?  Jak rozpoznać ?  Dlaczego dobrze leczyć ? 
poprowadził Pan dr Andrzej Paciorkowski.
W dniach 28-29 listopada 2011 firma Biotton przeprowadziła kontrolne badania poziomu hemoglobiny glikowanej u uczestników „Szkoły”.
Następnie zajęcia będą się odbywały  w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp ul. Wojska Polskiego 3 ul. Wojska Polskiego 3,cyklicznie raz w miesiącu przez okres dziewięciu miesięcy.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby o dalszego zgłaszanie swojego udziału w „Szkole Cukrzycy”.

Prezes
PSD Koła Nowogard
Eugeniusz Tworek