2011-11-08 Błotno

Cukrzyca – myślisz sobie, przecież  mnie to nie dotyczy. Czy aby na pewno?

Dnia 08 Listopada 2011 w Dąbrowie w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili spotkanie edukacyjne obejmujące zagadnienia związane z Cukrzycą. W trakcie spotkania były przeprowadzone pomiary glikemii. Zainteresowani uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne z zagadnień dotyczących cukrzycy. Na zakończenie spotkania uczestnicy rozwiązywali testy z zagadnień omówionych w spotkaniu edukacyjnym. W imieniu własnym oraz Zarządu PSD Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania Sołysowi Błotna Pani Danucie Nowak, Pani Beacie Brodzkiej oraz całej Radzie Sołeckiej i wszystkim którzy czynnie włączyli się  w przygotowanie  spotkania. Uczestnikom spotkania za liczne przybycie.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard