2011-09-09 – Nowogard Targi Organizacji Pozarządowych w Nowogardzie

W dniu 24 września 2011 r. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” wraz z Partnerem Szczecińską Fundacją „Talent-Promocja-Postęp” w ramach projektu „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” zorganizowały I Targi Organizacji Pozarządowych w Nowogardzie.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard na zaproszenie Burmistrza Nowogardu Pana Roberta Czaplę, w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz wsparcia udzielonego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. w Szczecinie przeprowadziło wśród uczestników targów i gości kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Dwie osoby z poziomem cukru we krwi powyżej 200 mg/dl nie były świadome, że występują u nich tak wysokie poziomy. Otrzymały one glukometry do pomiarów glikemii. Prowadzona była również profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii.

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystały 73 osoby.

W tej grupie  badania  wykazały:

1 osobę z poziomem glikemii 365 mg/dl

2 osoby z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl
6 osób z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl 
1 osobę z poziomem glikemii 64 mg/dl 

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystały 59 osób.
W tej grupie  badania wykazały:   

3 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl  
Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 46 osób.
W tej grupie  badania wykazały:  

1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 300 mg/dl 

1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 200 mg/dl   

Z możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego skorzystało 21 osób

W I Targach Organizacji Pozarządowych w Nowogardzie uczestniczyli również:

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” oraz Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi w Nowogardzie „Lila-Róż” , które prowadziły profilaktykę informacyjną z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym. Osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy i chorobom nowotworowym.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard