2011-09-09 – Nowogard – Kontrolne badanie glikemii

W dniu 9 września 2011 r. na zaproszenie Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie nadkom. mgr Leszka  Nowaka  oraz Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp.mgr Mariusza Nowaka, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard  w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło wśród pracowników Komisariatu Policji w Nowogardzie kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów.
Z możliwości wykonania badań skorzystało 18 osób
Za pomoc w przeprowadzeniu badań w kierunku wykrywania cukrzycy w imieniu Zarządu PSD Koła Nowogard oraz własnym pragnę podziękować Pielęgniarce z Przychodni Przyszpitalnej w Nowogardzie Pani Grażynie Luter.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard