2011-08-27 – Błotno – Kontrolne badanie glikemii

W dniu 27 sierpnia 2011 r. na zaproszenie  Burmistrza Nowogardu Pana Roberta Czaplę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Antoniego Bilidę, Sołtysa Sołectwa Błotno Panią  Danutę Nowak  organizatorów Gminnych Uroczystości Dożynkowych w Błotnie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard  w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Prowadzona była również profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii .W Gminnych Uroczystościach Dożynkowych wspólnie z Kołem Diabetyków w Nowogardzie uczestniczyli: Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” oraz Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż”, które prowadziły profilaktykę informacyjna z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym. Były prowadzone zapisy Pań na badania  mammograficzne.  Osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy i chorobom nowotworowym.

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 95 osób.

W tej grupie  badania  wykazały:
1 osobę z poziomem glikemii powyżej 270 mg/dl
3 osoby z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl
3 osoby z poziomem glikemii powyżej 180mg/dl
5 osób z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl 

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystały 42 osoby.
W tej grupie  badania wykazały:   

9 osób z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl  

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 31 osób.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 

2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 500mg/dl

2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 350mg/dl

5 osób z poziomem trójglicerydów powyżej 250mg/dl

W imieniu własnym jak również całego Zarządu  PSD Koła Nowogard, składam serdeczne podziękowania organizatorom Gminnych Uroczystości Dożynkowych w Błotnie za umożliwienie przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
 Koła Nowogard