2011-07-15 Wierzbięcin

Cukrzyca – myślisz sobie, przecież  mnie to nie dotyczy. Czy aby na pewno?

Dnia 15 lipca 2011 w Wierzbięcinie w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili spotkanie edukacyjne obejmujące zagadnienia związane z Cukrzycą. W trakcie spotkania były przeprowadzone pomiary glikemii. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne z zagadnień dotyczących cukrzycy. Spotkanie zakończyło się rozwiązaniem przez uczestników testów obejmujących zakres omówionych na spotkaniu zagadnień z dziedziny cukrzycy. Osoby uczestniczące w rozwiązywaniu testów otrzymały w prezencie glukometry.

Eugeniusz Tworek     
Prezes PSD 
Koła Nowogard