19-06-2011 Żabowo – Kontrolne badanie poziomu glikemii

W dniu 19 czerwca 2011 r.  na Festynie w Żabowie  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Prowadzona była również profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii, osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy.  

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 51 osób.

W tej grupie  badania  wykazały:

1 osobę z poziomem glikemii powyżej 500 mg/dl

1 osobę z poziomem glikemii powyżej 300mg/dl 
4 osoby z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl
5 osób z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 31 osób.
W tej grupie  badania wykazały:   

1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 300 mg/dl 

1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl  

Z możliwości pomiaru poziomu Trójglicerydów skorzystały 23  osoby.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 300mg/dl

1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 200mg/dl

Z możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego skorzystało 48 osób.
W tej grupie  badania wykazały:  

2 osoby z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 200 mm Hg
W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard, składam serdeczne podziękowania organizatorom Festynu w Żabowie za umożliwienie przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii.

                                                                                                   Eugeniusz Tworek
                                                                                                         Prezes PSD                                                                                                       Koła Nowogard