10-08-2011 „II Plenerowe Rozmowy o Cukrzycy w Zielonej Kuźni”

W ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie” Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie dnia 14 maja w kompleksie edukacyjnym Nadleśnictwa Nowogard  „Zielona Kuźnia” zorganizowało dla diabetyków spotkanie integracyjno-edukacyjne. W programie spotkania „II Plenerowe Rozmowy o Cukrzycy w Zielonej Kuźni” w Płotkowie w ramach edukacji diabetologicznej omówiono i zapoznano uczestników z cyklem prezentacji PSD Koła Nowogard „Cukrzyca? myślisz sobie, przecież mnie to nie dotyczy! Czy aby na pewno?”. Która jest prowadzona W ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie” na terenach wiejskich Gminy Nowogard „ Zaprezentowano również wykład prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego.
„ Dlaczego ludzie chorują na cukrzycę” oraz „Cukrzyca typu MODY- wywiad z pacjentem”

Pracownik Nadleśnictwa Nowogard Pan Rafał Maruszewski przygotował i rozpalił palenisko pod rusztem w „Zielonej Kuźni”, na którym w trakcie spotkania piekły się potrawy. Pan Rafał zapoznał uczestników z historią powstania „Zielonej Kuźni”, w zakresie edukacji przyrodniczo – leśnej omówił zasoby lokalnego ekosystem. Państwo Jan i Mirosława Kowalczyk obchodzący w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego otrzymali wraz najserdeczniejszymi życzeniami wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia bukiet polnych kwiatów zerwanych w sąsiedztwie „Zielonej Kuźni”.

Z programu spotkania niestety wypadł zaplanowany spacer po lesie z powodu opadu deszczu.

Podziękowanie

      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard składa serdeczne podziękowania:

  • Nadleśnictwu Nowogard za udostępnienie obiektu „Zielona Kuźnia” w Płotkowie, zorganizowanie ogniska i edukację przyrodniczo-leśną przeprowadzoną przez Pana Rafała Maruszewskiego.
  • Pani Urszuli Józefiak za wiersze dla Pana Rafała Maruszewskiego i Państwa Kowalczyków
  • Wszystkim uczestnikom spotkania, którzy włączyli się czynnie w organizację i obsługę spotkania.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard

                                                                                                               

Wiersz Pani Urszuli Józefiak „Dla Leśnika”
Dla Leśnika

Był sobie raz zielony las

A w tym lesie domek stał

W tym domku Pan Leśniczy

Był dumny taki

Ognisko nam pali

I o swym lesie nam opowiada

Jak szumi rzeka?

I jakie grzybki rosną

Między świerkiem a sosną.

Urszula Józefiak