07-03-2011. Spotkanie członków i sympatyków PSD Koła Nowogard

Proponowany porządek spotkania:

  1. Sprawozdanie z działalności za 2010.
  2. Przyjęcie planu działania Koła Nowogard na 2011.
  3. Obliczaniu bazy i dawek insuliny – ćwiczenia.

Eugeniusz Tworek