04-06-2011 Wierzbięcin – Kontrolne badanie poziomu glikemii

W dniu 05 czerwca 2011 r. w Wierzbięcinie na zaproszenie Pani Sołtys Moniki Pękali oraz Radnego Pana Marcina Nieradki, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard”
dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Prowadzona była również profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii, osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy.  

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 52 osoby.
W tej grupie  badania  wykazały:

2 osoby z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl  (byli to diabetycy)    
4 osoby z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl  

Z możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego skorzystało 68 osób.
W tej grupie  badania wykazały:  
4 osoby z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 160 mm Hg. 

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 30 osób.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
4 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl  

Z możliwości pomiaru poziomu Trójglicerydów skorzystały 24  osoby.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
5 osób z poziomem trójglicerydów powyżej 200mg/dl

W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard, składam serdeczne podziękowania Pani Sołtys Monice Pękala oraz Radnemu Pana Marcinowi Nieradce za bardzo dobre przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii.

                                                                                                   Eugeniusz Tworek
                                                                                                         Prezes PSD

                                                                                                      Koła Nowogard