04-04-2011. Spotkanie członków i sympatyków PSD Koła Nowogard

W dniu 04 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie członków PSD Koła Nowogard.

Porządek zebrania zawierał:

  •  Spotkanie integracyjne członków  i sympatyków Koła Nowogard w dniu 18  kwietnia 2011r.    
  •  Szkolenie w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy
  •  Sprawy bieżące Koła Nowogard.

Poczyniono końcowe uzgodnienia do  spotkania integracyjnego członków  i sympatyków Koła Nowogard w dniu 18 kwietnia 2011r  „Dzień Święconego Jajka”.

Na zaproszenie Zarządu Koła, Pielęgniarka Pani Lidia Bogus omówiła aspekty dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiła zasady postępowania w przypadku  zetknięcia się z uczestnikami różnych zdarzeń losowych w wyniku, których wystąpiły osoby poszkodowane. Szkolenie  obejmowało  aspekty prawne, moralne oraz techniczne przeprowadzenia  pierwszej pomocy. Były prezentacje obrazujące udzielanie pierwszej pomocy na fantonie, oraz prezentacje  z udziałem ochotników z pośród obecnych na sali. Po pokazach pierwszej pomocy wywiązała się dyskusja na tematy szkolenia jak również przypadków hipoglikemii u diabetyków.

Prezes PSD
Koła Nowogard
Eugeniusz Tworek