30-06-2010 Spotkanie Edukacyjne – Kardiolog dr Tomasz Urbanik

30-06-2010. Spotkanie Członków i Sympatyków PSD Koła Nowogard
Zaplanowane spotkanie na wtorek 06-07-2010. zostało przełożone na środę 30-06-2010. Powodem zmiany terminu spotkania jest uzgodniony termin spotkania z kardiologiem dr Panem Tomaszem Urbanikiem. Pan dr Tomasz Urbanik omówi zagrożenia i powikłania kardiologiczne towarzyszące  cukrzycy.