24-25,.04.2010. Koszalin „Cukrzyca i jej powikłania”

 W dniach 24 – 25 kwietnia 2010 roku w Koszalinie zostały zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski Koszalin, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Wojewódzki w Szczecinie  warsztaty szkoleniowe w zakresie zagadnień z diety cukrzycowej, sprzętu do iniekcji, kontroli leczenia cukrzycy oraz opieki nad chorymi na cukrzycę.  

Z PSD Koło Nowogard uczestniczyły w nich cztery osoby, dwie osoby z zarządu Koła Nowogard oraz dwie pielęgniarki z NZOZ  „Sanus”. Warsztaty szkoleniowe przeprowadzone przez lekarza diabetologa Panią dr Małgorzatę Ziółkowską zakończono przyznaniem Certyfikatów uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych „Cukrzyca i jej powikłania”.