18-05-2010. Spotkanie Edukacyjne- Edukator Diabetologiczny Pani Elżbieta Drobik

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:  

1.  Pani Elżbieta Drobik edukator diabetologiczny. Przeprowadziła dla członków Koła Nowogard         prezentację Programu szkoleń dla pacjentów  „ Z cukrzycą na Ty”. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał komplet materiałów obejmujący tematykę szkolenia.

2. Pani Małgorzata Szproch Magistrant Technologii Żywności i Żywienia Człowieka przygotowała i omówiła zestawy produktów spożywczych  zalecanych oraz niewskazanych dla diabetyków. Każdy z uczestników spotkania otrzymał materiały obejmujące omawiane tematy.

W dalszej części spotkania zostały omówione sprawy bieżące koła Nowogard