Gminne Dożynki w Węgorzycach

Oddział Powiatowy PSD w Goleniowie w dniu 03 września 2016r. na zaproszenie Wójta Gminy Osiny oraz komitetu organizacyjnego gminnych dożynek przeprowadził przesiewowe badania w kierunku cukrzycy. Ponad to osoby zainteresowane miały możliwość sprawdzenia poziomu cholesterolu i ciśnienia tętniczego oraz otrzymania materiałów informacyjnych o cukrzycy.
W imieniu własnym oraz Zarządu PSD Oddziału Powiatowego w Goleniowie składam podziękowania Panu Krzysztofowi Szwedo Wójtowi Gminy Osina i organizatorom za zaproszenie i dofinansowanie badań, Pani Lidii Bogus za przeprowadzenie badań przesiewowych.

Eugeniusz Tworek
Prezes Oddziału Powiatowego
PSD Goleniów