Gminne Dożynki w Maszkowie 08-09-2012

W dniu 08 września 2012 r. na zaproszenie  Burmistrza Nowogardu, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie, Sołtysa Sołectwa Maszkowo oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Maszkowo, organizatorów Gminnych Dożynek  w Maszkowie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard  w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Prowadzona była również profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii .W Gminnych Uroczystościach Dożynkowych wspólnie z Kołem Diabetyków w Nowogardzie uczestniczyli: Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” oraz Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż”, które prowadziły profilaktykę informacyjna z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym. Osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy i chorobom nowotworowym.

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 89 osób.
W tej grupie  badania  wykazały:
    1 osobę z poziomem glikemii  350 mg/dl
    3 osoby z poziomem glikemii od 240 do 295 mg/dl
    5 osób z poziomem glikemii od 160 mg/dl do 200 mg/dl

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystały 47 osób.
W tej grupie  badania wykazały:  
    2 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl 

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 29 osób.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
    1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 260 mg/dl

W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła Nowogard, składam serdeczne podziękowania organizatorom Gminnych Uroczystości Dożynkowych w Maszkowie za umożliwienie przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard