Działalność koła diabetyków Nowogard w czasie pandemii koronawirusa

Zarząd Koła Diabetyków w Nowogardzie z powodu nawrotu pandemii koronawirusa odkłada na czas nie określony otwarcie X edycji nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” oraz zwiesza planowe w kole spotkania i dyżury. W pilnych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 500 553 190. Aktualne informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa są publikowane na stronie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus.   

Konsultacje diabetologiczne

Czas pandemii szczególnie dla diabetyków oraz osób chorych przewlekle to czas niezmiernie trudny w prawidłowym prowadzeniu choroby, w którym dodatkowo występują olbrzymie trudności związane z powszechnym dostępem do lekarzy. Obawy, że nie otrzymamy na czas medycznej pomocy oraz świadomość, że może dojść u nas do nieodwracalnych konsekwencji pogarsza i tak już duży stres związany z bycia chorym jak i również świadomość, że nasze wykluczenie społeczne się pogłębia. 
Mimo tych niesprzyjających okoliczności chcemy zapewnić diabetykom dostęp do, lekarza diabetologa i będziemy nadal prowadzili konsultacje diabetologiczne. Obecnie jest to możliwe jednie w formie konsultacji telefonicznych. Po ustąpieniu okoliczności, które dopuszczają jedynie taką formę powrócimy do bezpośrednich wizyt diabetyków w gabinecie lekarskim. 
Diabetycy, którzy zechcą skorzystać konsultacji telefonicznej proszę się rejestrować za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 508 309 116

       Eugeniusz Tworek 
            Prezes PSD 
             Oddziału 
     Zachodniopomorskiego