Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie – Kontrolne badanie glikemii 2012

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard dnia 19 września 2012r. w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi wśród podopiecznych oraz części pracowników Domu Pomocy Społeczne w Nowogardzie przy ul Piłsudskiego 9. 

Pomiaru poziomu cukru we krwi dokonano  u 80 osób.

W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania kierownictwu Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie za bardzo dobre przygotowanie stanowisk do przeprowadzenia badań oraz pomoc przy prowadzeniu badań.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard