„DIABETICA EXPO 2019”

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „DIABETICA EXPO 2019 ” XVII Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości.”

W dniach 22 i 21 września 2019 diabetycy z całego kraju spotykali się na Sympozjum Diabetologicznym Diabetica Expo w Toruniu. Sympozjum było objęte Patronatem Naukowym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Sympozjum dla diabetyków jest swoistą kopalnią wiedzy o cukrzycy, jest miejscem, gdzie mamy
możliwość zapoznać się z ofertami firm działających w obszarze diabetologii. W ciągu dwóch dni trwania Sympozjum najbardziej wytrwali mogli uczestniczyć w 33 wykładach z zakresu zdrowego żywienia, leczenia cukrzycy i otyłości oraz powikłań jakie niesie ze sobą ta choroba. Diabetica to jest również możliwość zapoznania się z ofertami firm działających w obszarach związanych z diabetologią, w tym roku wystawiły się 43 firmy. Zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji adresowanych dla osób chorych na cukrzycę, degustacji żywności dla diabetyków, pomiarów poziomu cukru we krwi oraz innych badania profilaktycznych. Sympozjum zgromadziło chorych z cukrzycą zrzeszonych w kołach i oddziałach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju, oraz wybitnych naukowców, praktyków lekarzy zajmujących się cukrzycą i jej powikłaniami jak również osoby przychylnych diabetykom. Jak co roku w sympozjum uczestniczyli członkowie PSD Oddziału Zachodniopomorskiego, byli w śród nich diabetycy z Nowogardu, Złocieńca, Kalisza, Drawska Pomorskiego, Czaplinka, Dębna, Łobza. Diabetycy z Nowogardu mieli wydzielony czas nie kolidujący z wykładami na zwiedzanie Torunia.

Udział diabetyków z Koła Nowogard został dofinansowany  ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl

  

Eugeniusz Tworek
          Prezes                   
Zachodniopomorskiego
      Oddziału PSD