DIABETICA EXPO 2018

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „DIABETICA EXPO 2018  ” XVI Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości.”

W dniach  21 i 22 września 2018 diabetycy z całego kraju spotykali się na Sympozjum Diabetologicznym Diabetica Expo w Toruniu. Sympozjum dla diabetyków jest swoistą kopalnią wiedzy o cukrzycy i powikłaniach oraz możliwością zapoznania się z oferta firm działających w obszarze diabetologii. W ciągu dwóch dni trwania Sympozjum najbardziej wytrwali mogli uczestniczyć w 38 wykładach z zakresu leczenia cukrzycy i otyłości oraz ich powikłań. Tematyka wiodącą Sympozjum i forum były:
1.    Powikłania cukrzycy – metody zapobiegania i leczenia
2.    Profilaktyka chorób sercowo – naczyniowych u chorych z cukrzycą i u otyłych
3.    Edukacja zdrowotna w cukrzycy
4.    Różne oblicza i powikłania otyłości
5.    Leczenia farmakologiczne
6.    Postępowanie niefarmakologiczne – dieta
7.    Aktywność fizyczna
8.    Zmiana stylu życia
9.    Rola i działalność PSD
W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 54 wystawców przedstawiło szeroką ofertę produktów dla osób chorych na cukrzycę oraz osób otyłych. Zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dla osób chorych na cukrzycę, degustacji żywności dla diabetyków, pomiarów poziomu cukru we krwi oraz innych badania profilaktycznych. Sympozjum zgromadziło chorych z cukrzycą zrzeszonych w kołach i oddziałach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju, oraz wybitnych lekarzy zajmujących się cukrzycą i jej powikłaniami jak również osoby przychylnych diabetykom. Jak co roku w sympozjum uczestniczyli członkowie PSD Oddziału Zachodniopomorskiego. Byli diabetycy z Nowogardu, Złocieńca, Kalisza, Drawska Pomorskiego, Czaplinka, Dębna i Świdwina. Nie samą edukacją żyje diabetyk więc w tegorocznym pobycie nowogardzkich diabetyków poza tradycyjnymi spacerami po pięknej toruńskiej starówce zwiedziliśmy Muzeum Okręgowe w Toruniu, uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy czasowej „Toruńskie wyroby konwisarskie od XVI do XIX wieku ze znakami miasta, mistrza i jakości cyny”, w Ratuszu Staromiejskim.

Udział diabetyków z Koła Nowogard został dofinansowany  ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl

   Eugeniusz Tworek
          Prezes 
Zachodniopomorskiego 
      Oddziału PSD