DIABETICA EXPO 2017

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „DIABETICA EXPO 2017  ” XV Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniach  22 i 23 września 2017 diabetycy z całego kraju spotykali się na Sympozjum Diabetologicznym Diabetica Expo w Toruniu. Sympozjum dla diabetyków jest swoistą kopalnią wiedzy o cukrzycy i powikłaniach oraz możliwością zapoznania się z oferta firm działających w obszarze diabetologii. W ciągu dwóch dni trwania Sympozjum można było uczestniczyć w 33 wykładach z zakresu leczenia cukrzycy i otyłości oraz ich powikłań. Tematyka wiodącą Sympozjum i forum były:
1.    Powikłania cukrzycy – metody zapobiegania i leczenia
2.    Profilaktyka chorób sercowo – naczyniowych u chorych z cukrzycą i u otyłych
3.    Edukacja zdrowotna w cukrzycy
4.    Różne oblicza i powikłania otyłości
5.    Leczenia farmakologiczne
6.    Postępowanie niefarmakologiczne – dieta
7.    Aktywność fizyczna
8.    Zmiana stylu życia
9.    Rola i działalność PSD
W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 53 wystawców przedstawiło szeroką ofertę produktów dla osób chorych na cukrzycę oraz osób otyłych. Zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dla osób chorych na cukrzycę, degustacji żywności dla diabetyków, pomiarów poziomu cukru we krwi oraz innych badania profilaktycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się losowana atrakcyjnych nagród dla uczestników. Sympozjum zgromadziło około 1000 osób chorych z cukrzycą z kół i oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju, oraz wybitnych lekarzy zajmujących się cukrzycą i jej powikłaniami jak również osób przychylnych diabetykom. Jak co roku byli na sympozjum przedstawiciele PSD Oddziału Zachodniopomorskiego. Byli diabetycy z Nowogardu, Złocieńca, Kalisza, Drawska Pomorskiego, Czaplinka, Łobza, Postomina i Wałcza w liczbie 43 osób.
Poza częścią edukacyjnym niezapomniane przeżycia zafundował nam Toruń a dokładniej Toruńska Starówka świętująca 20-lecie wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W związku z niezwykłym jubileuszem Toruń przygotował mnóstwo atrakcji. Jedną z nich był Plac Aniołów – rozpięty na linach na Rynku Staromiejskim.

Udział diabetyków z Koła Nowogard został dofinansowany  ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl