DIABETICA EXPO 2016

2016-09-23/24 Toruń

XX Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „DIABETICA EXPO 2016  ” XIV Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości.”

Od 20 lat diabetycy z całego kraju spotykają się na Sympozjum Diabetologicznym Diabetica Expo w Toruniu. Sympozjum dla diabetyków jest swoistą kopalnią wiedzy o cukrzycy i powikłaniach oraz możliwością zapoznania się z oferta firm działających w obszarze diabetologii. W ciągu dwóch dni trwania Sympozjum można było uczestniczyć w 33 wykładach z zakresu leczenia cukrzycy i otyłości oraz ich powikłań. W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 48 wystawców przedstawiło szeroką ofertę produktów dla osób chorych na cukrzycę oraz osób otyłych. Zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dla osób chorych na cukrzycę, degustacji żywności dla diabetyków, pomiarów poziomu cukru we krwi oraz innych badania profilaktycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się losowana atrakcyjnych nagród dla uczestników. Sympozjum zgromadziło około 1000 osób chorych z cukrzycą z kół i oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju, oraz wybitnych lekarzy zajmujących się cukrzycą i jej powikłaniami jak również osób przychylnych diabetykom. Jak co roku byli na sympozjum przedstawiciele PSD Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie w tym również z Nowogardu

Udział diabetyków z Koła Nowogard został dofinansowany  ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
      Prezes PSD
   Koła Nowogard