Badanie poziomu glikemii

28 czerwca PSD Koło Nowogard w śród uczestników I Nowogardzkiej Nocy Muzeów prowadziło w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie badania poziomów glikemii oraz ciśnienia tętniczego.

Badania zostały sfinansowane
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego