Badania przesiewowe przy Kościele Parafialnym p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie 25-11-2012

W dniu 25 listopada 2012 r. w Kościele Parafialnym p.w Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie przy ul. Gen.  Józefa Bema 26 po nabożeństwach o godz. 9:00 oraz o godz. 12:00 w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badanie poziomu cukru we krwi.
Pomiaru poziomu cukru we krwi dokonano u 69 osób

Badania wykazały:
1 osobę z poziomem glikemii powyżej 200 mg/dl 
W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła W Nowogardzie składam serdeczne podziękowanie Proboszczowi Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie Ireneuszowi Kamionce za odprawioną mszę św. w intencji chorych z cukrzycą oraz za umożliwienie wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard