Badania przesiewowe – Kościół Parafialny p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 21-09-2013

W dniu 21 września 2013 r.  po nabożeństwie w sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie poświęconemu 70 rocznicy mordu wołyńskiego  w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badanie poziomu cukru we krwi.
Pomiaru poziomu cukru we krwi dokonano u 33 osób
W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła w Nowogardzie składam serdeczne podziękowanie Proboszczowi Parafii p.w. św. Rafała Kalinowskiego Księdzu Kazimierzowi Łukjaniuk za umożliwienie wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy.

Badania przesiewowe są wspierane przez Urząd Miejski w Nowogardzie. www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard