Akademia Diabetyka

W dniu 08 kwietnia w siedzibie PSD Koła Nowogard odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Bayer Panem Łukaszem Kuberackim, który zaprezentował zebranym program „Akademia Diabetyka” zawierający cykl spotkań adresowany do osób chorych z cukrzycą.  Pan Łukasz Kuberacki w bardzo komunikatywny sposób poprowadził spotkanie w ramach Akademii Diabetyka obejmujące zagadnienia „Samokontrola glikemii – kiedy i po co mierzymy cukier?”.  Jest nam niezmiernie miło, że w wyniku nawiązania bliskiej współpracy PSD Koła Nowogard z firmą Bayer za pośrednictwem Pana Łukasza Kuberackiego, możemy  już od kwietnia 2013 r. rozpocząć cykliczne konsultacje diabetologiczne. Prowadzone przez lekarza diabetologa konsultacje są adresowane do członków naszego Koła oraz w miarę możliwości do chory z cukrzycą niezrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard