28-08-2010 Dąbrowa Nowogardzka – Kontrolne badanie poziomu glikemii

Dnia 28 sierpnia 2010 na Dożynkach Gminnych w Dąbrowie Nowogardzkiej uczestniczyli:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard oraz Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogardw ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard w zakresie cukrzycy” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów.
Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie „ w Nowogardzie przeprowadziła zapisy na badanie mammograficzne do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Prowadzona była profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii i onkologii.
Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 78 osób.
W tej grupie  badania wykazały: 
3 osoby z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl
3 osoby  z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl                                                                     
Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu i Trójglicerydów skorzystało 17 osób.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                                             
2 osoby z  poziomem  cholesterolu powyżej 220 mg/dl                                                            
1 osobę z poziomem Trójglicerydów powyżej 300 mg/dl                                                             
2 osoby z poziomem Trójglicerydów powyżej 220mg/dl            
Z możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego skorzystało 86 osób                                            
W tej grupie  badania wykazały:  
11 osób z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 160 mm Hg.
9 osób z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 200 mm Hg.
W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard oraz Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie „ w Nowogardzie składam serdeczne podziękowania Sołtysowi Dąbrowy Nowogardzkiej Panu Zbigniewowi Florkowskiemu za bardzo dobre przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii i onkologii oraz pielęgniarce Pani Marioli Budziak za pomoc w przeprowadzeniu badań.

  Eugeniusz Tworek