70 lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie

„Takie są Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

29 maja 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie obchodzi jubileusz 70 lecia swojej działalności.

W imieniu nowogardzkich diabetyków z okazji tak znakomitej uroczystości składam pracownikom szkoły wyrazy szacunku i podziękowania za dotychczasową pracę dla dobra dzieci i młodzieży. Życzę Państwu spełniania aspiracji zawodowych i osobistych, nabywania nowych umiejętności, nie gasnącego zapału w pracy z młodymi ludźmi. Uczniom, życzę by po latach swoją szkołę wspominali z sympatią i wzruszeniem

Eugeniusz Tworek
      Prezes PSD
    Koła Nowogard