2011-11-19 Relacja z Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie


„Cukrzyca-Powstrzymać Epidemię XXI wieku”

 W dniu 19 listopada 2011 r. w Nowogardzkim Domu Kultury pod hasłem „Cukrzyca-Powstrzymać Epidemię XXI wiek” odbyły się Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą  w Nowogardzie. Obchody zostały częściowo dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard”.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Burmistrz  Nowogardu Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida, Dyrektor SPSR  w Nowogardzie Kazimierz Lembas, Pani dr Marzena Kargul lekarz prowadzący „Nowogardzką Szkołę Cukrzycy” Prezes PSD Pomorza Zachodniego w Szczecinie Zbigniew Kędzierski,  liczni przedstawiciele  struktur Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  Województwa Zachodniopomorskiego,  przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Nowogard, Przedstawiciele Apteki Niebieskiej w Nowogardzie – Apteki przyjaznej Diabetykom. Tegoroczne Gminne Obchody  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie zbiegły się z drugą rocznica działalności PSD Koła w Nowogardzie.
W programie tego uroczystego spotkania była przeprowadzona ankieta dotycząca opinii pacjentów chorych na cukrzycę odnośnie popularnych produktów spożywczych i ich wpływu na poziom cukru. Dietetyk z Kliniki  Diabetologicznej w Policach Pani mgr Małgorzata Napierała przeprowadziła akcję badania poziomu glikemii wśród osób z cukrzycą przed spożyciem 25 gram naturalnego pszczelego miodu z pasieki lokalnego pszczelarza oraz po upływie 20 min i 40 min po spożyciu.  Diabetolog Pani dr Katarzyna Homa wystąpiła z programem edukacyjnym o cukrzycy. Monitorowanie glikemii glukometrem omówiła Pani Dorota Herman licencjonowana pielęgniarka Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych SPSK nr 1 w Szczecinie.
Całość obchodów urozmaicona została występami solistów i zespołów  z Nowogardzkiego Domu Kultury.  Na zakończenie obchodów można było spróbować specjałów dietetycznych przygotowanych przez uczniów  z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Prowadzone były również badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania cukrzycy. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie składa bardzo serdeczne podziękowanie mieszkańcom Gminy Nowogard oraz wszystkim gościom za udział w dniu 19-11-2011r. w Gminnych Obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Szczególnie gorące podziękowania składamy :

 • Pani mgr Małgorzacie Napierała Dietetykowi z Kliniki  Diabetologicznej w Policach za przeprowadzenie akcji „czy cukrzycy mogą jeść miód”
 •  Pani dr Katarzynie Homa za przeprowadzenie wykładu edukacyjnego obejmującego zagadnienia cukrzycy.
 • Pani  Dorocie Herman za omówienie monitorowania glikemii glukometrem.
 • Pani dr Marzenie Kargul za omówienie idei „Szkoły Cukrzycy”
 • Pani Annie Wyszyńskiej-Minało z firmy Abbot za pomoc przy zorganizowaniu Obchodów
 • Aptece MEDIQ Niebieska 2 Nowogard ul. Kościuszki 36/4, za wsparcie przy organizacji Obchodów. 
 •  Pani Anecie Drążewskiej dyrektorowi Nowogardzkiego Domu Kultury  za pomoc  w zorganizowaniu  obchodów.
 • Pani Barbarze Źróbek instruktorowi śpiewu ARA, tańca oraz działalności podstawowej w Nowogardzkim Domu Kultury za przygotowanie i prowadzenie części artystycznej obchodów.  
 •  Wszystkim pracownikom Nowogardzkiego Domu Kultury, którzy uczestniczyli czynnie w przygotowaniu oraz obsłudze obchodów w szczególności:
  • Instruktorom:
   • Edycie Barliszyn
   • Anecie Turowskiej
   • Wiktorii  Domańskiej
   • Urszuli Klimczak
   • Lechowi Jurek
   • Mikołajowi Kubiak
   • Agacie Kubiak
   • Aleksandrze Śmigiel
  • Solistom:
   • Maji Tębłowskiej
   • Natalii  Kosmalskiej
   • Magdalenie Sarzyńskiej
  • Zespołom
   • Feniks III
   • Tańca współczesnego Blance
   • Szalona Pipi
   • Nowogardzki Klub Tańca Sportowego 
   • Flesz Dance I
   • Błyskawiczka
   • Śpiewaczy Wesoła Ferajna
  • Akustykowi – Adrianowi Czernickiemu
  • Operatorowi świateł – Łukaszowi Saran
 • Nauczycielom praktycznej nauki zawodu w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie za przygotowanie, nadzór i prowadzenie stołu z poczęstunkiem dla uczestników w osobach:
  • Dorocie Kluba
  • Barbarze Jendrusiak
  • Bożenie Bartoszewskiej
 • Uczniom trzeciej i czwartej klasy Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie za przygotowanie i prowadzenie stołu z poczęstunkiem dla uczestników obchodów.
 • Burmistrzowi Nowogardu za objęcie Obchodów Honorowym patronatem
 • Pani prof. Dr hab. N med. Lilianie Majkowskiej za objęcie Obchodów patronatem naukowym
 • Dziennikowi Nowogardzkiemu za objęcie Obchodów patronatem medialnym
 • Portalowi internatowemu w Nowogardzie za objęcie Obchodów patronatem medialnym
 • Wiadomościom Samorządowym za opublikowanie zaproszenia i programu Obchodów
 • Oraz wszystkim, którzy włączyli się czynnie w organizację i prowadzenie obchodów.

       Za Zarząd
PSD Koło Nowogard
 Eugeniusz Tworek