2011-10-12 Żabowo

Cukrzyca – myślisz sobie, przecież  mnie to nie dotyczy. Czy aby na pewno?

Dnia 12 października 2011 w Żabowie w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili spotkanie edukacyjne obejmujące zagadnienia związane z Cukrzycą. W trakcie spotkania były przeprowadzone pomiary glikemii. Zainteresowani uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne z zagadnień dotyczących cukrzycy. Spotkanie zakończyło się rozwiązaniem przez uczestników testów obejmujących zakres omówionych na spotkaniu zagadnień z dziedziny cukrzycy.

W imieniu własnym oraz Zarządu PSD Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania:

 ·       Prezes Stowarzyszenia „ŻABOWIAKI” Pani Helenie Niemirskiej za pomoc w   zorganizowaniu     spotkania.

 ·       Pani Dorocie Śmieciuch z biblioteki w Żabowie za udostępnienie i przygotowanie pomieszczenia na spotkanie.

 ·      Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania oraz uczestnikom spotkania za przybycie.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard