Pandemia – Cukrzyca w ZSP im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cukrzyca cichy zabójca – każdego roku umiera z jej powodu 5 mln ludzi na świecie. Cukrzyca to pierwsza i jedyna jak dotąd choroba niezakaźna, która została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI wieku. Z cukrzycą żyje na świecie 415 mln ludzi, czyli co jedenasta dorosła osoba. Do 2040 r. liczba ta wzrośnie do 642 mln – szacuje Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna. Według szacunków WHO, między 2005 a 2030 rokiem liczba zgonów spowodowanych cukrzycą w ogólnej populacji podwoi się. Jeżeli przewidywania ekspertów się sprawdzą, cukrzyca stanie się siódmą najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci spowodowanej chorobami niezakaźnymi.
Jedną z form aktywnej walki z cukrzycą jest edukacja adresowana nie tylko do diabetyków ale również do populacji ludzi zdrowych. Szczególną uwagę należy poświęcić dzieciom i młodzieży. Rozwój cywilizacyjny jest wielkim dobrem ale i również niesie ze sobą nasilające się zagrożenia i rozwój tak zwanych chorób cywilizacyjnych do których należy również cukrzyca. PSD koło Nowogard we współpracy z dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie Panem Jarosławem Chudykiem w dniu 30 listopada 2017r. zorganizowało spotkanie edukacyjne w kierunku cukrzycy dla uczni ZSP, w którym uczestniczyło ponad 90 osób. Spotkanie poprowadził prezes Oddziały Zachodniopomorskiego PSD Eugeniusz Tworek wspólne z młodym diabetykiem Szymonem Pilipczuk oraz pielęgniarką Lidią Bogus. Składam serdeczne podziękowania dyr. ZSP Panu Jarosławowi Chudyk za współpracę w zorganizowaniu spotkania, Panu Szymonowi Pilipczuk i Pani Lidii Bogus za udział w prowadzeniu spotkania oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom ZSP za pomoc w przeprowadzeniu edukacji. Szczególne podziękowania należą się uczniom, którzy ze szczególną uwagą i skupieniem uczestniczyli w spotkaniu.

Edukacja w kierunku cukrzycy jest wspierana przez Urząd Miejski w Nowogardzie  www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
       Prezes PSD
        Oddziału
Zachodniopomorskiego