Osina – badania przesiewowe

W dniu 18-04-2015r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Goleniów z siedzibą w Nowogardzie przeprowadził dla mieszkańców gminy Osina badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, poszerzone o badania poziomu cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia tętniczego. Badania poprzedziła prelekcja „Cukrzyca – epidemia XXI wieku” poprowadzona przez Eugeniusza Tworka. W imieniu własnym oraz Zarządu Oddziału Powiatowego PSD Goleniów składam podziękowania Wójtowi Gminy Osina Panu Krzysztofowi Szwedo, Radzie Gminy Osina i pracownikom Urzędu Gminy Osina za umożliwienie przeprowadzenia badań oraz pielęgniarce Pani Wiolecie Jurczyk za prowadzenie badań.
Szczególne podziękowania kieruję do bardzo licznie przybyłych uczestników spotkania.    

Eugeniusz Tworek
Prezes Oddziału Powiatowego
   PSD Goleniów