04-09-2010 Jarchlino – Kontrolne badanie poziomu glikemii

W dniu 04 września 2010 r. w Jarchlinie odbył się Zjazd Jarchliniaków i Pożegnanie Lata. Na zaproszenia Sołtysa Jarchlina Pana Tomasza Olszewskiego w zjeździe uczestniczyli: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard, Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Diabetyków w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard w zakresie cukrzycy” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Prowadzona była profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii, osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy.  

Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie „ w Nowogardzie przeprowadziła zapisy na badanie mammograficzne do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Prowadzona była profilaktyka informacyjna z zakresu raka piersi, zainteresowani uczestnicy zjazdu otrzymali materiały edukacyjne.

Panie ze Stowarzyszenia” Lila-Róż”, zachęcały uczestników zjazdu do udział w badaniach stryningowych raka piersi i raka szyjki macicy.

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 86 osób.
W tej grupie  badania wykazały: 
1 osobę z poziomem glikemii powyżej 300mg/dl     
2 osoby z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl
8 osób z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl     

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 27 osób.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                                             
2 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 400 mg/dl                                                            
3 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 300 mg/dl
7 osób z poziomem cholesterolu powyżej 220 mg/dl

 Z możliwości pomiaru poziomu Trójglicerydów skorzystały 23 osoby.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                                             
2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 460mg/dl
2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 300mg/dl 
4 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 220mg/dl  

Z możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego skorzystało 96 osób                                            
W tej grupie  badania wykazały:  
5 osób z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 200 mm Hg.
19 osób z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 160 mm Hg.
W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard oraz Samorządowej Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie, i Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż”, składam serdeczne podziękowania Sołtysowi Jarchlina Panu Tomaszowi Olszewskiemu za bardzo dobre przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii i onkologii.

  Eugeniusz Tworek