Dni Golczewa

W dniu 28 czerwca 2014 r. w trakcie festynu „Dni Golczewa”  na zaproszenie Urzędu Miejskiego  w Golczewie Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Goleniów z siedzibą w Nowogardzie przeprowadził badania przesiewowe w kierunku cukrzycy oraz pomiary cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia tętniczego. Prowadzono również profilaktykę informacyjną z zakresu cukrzycy, osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy. Badania zostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Golczewie .  W imieniu własnym oraz zarządu Oddział Powiatowy PSD Goleniów z siedzibą w Nowogardzie składam serdeczne podziękowania Urzędowi Miejskiemu w Golczewie za zaproszenie.

Eugeniusz Tworek
Prezes Oddziału Powiatowego
   PSD Goleniów